Sídlo

  DrZuLa s.r.o.

Wolfganga Kempelena 1008/26
949 11 Nitra
IČO: 52 504 051
DIČ: 2121064528

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd. Sro, vložka č. 48723/N

 

Kontaktné údaje

  Wolfganga Kempelena 1008/26
949 11 Nitra

Kontaktný formulár