DrZuLa

  

 

V záujme uľahčiť objednávanie pacientov na vyšetrenie k lekárovi a umožniť tým efektívnejší a zodpovednejší výkon lekárskeho povolania, prevádzkuje spoločnosť DrZula s.r.o. internetovú aplikáciu.

 

Internetová aplikácia je verejne prístupná na internetovej stránke  www.drzula.sk a umožňuje klientom spoločnosti využívať balík služieb administrácie klienta za odplatu.

 

Spoločnosť DrZula informuje svojich klientov o možných termínoch návštevy lekára. Na základe preferenčnej voľby klienta spoločnosť pre neho rezervuje termín návštevy u spolupracujúceho lekára. O úspešnej rezervácii termínu spoločnosť informuje klienta využitím e-mailu. Prípadné zmeny dojednaných termínov, resp. ich zrušenie, zabezpečí spoločnosť na základe požiadaviek klienta či spolupracujúceho lekára. Spolupracujúcich lekárov spoločnosť priebežne informuje o obsadenosti nimi poskytovaných termínov.

 

Poskytovaním balíka služieb administrácie klienta mieni spoločnosť prispievať k efektívnemu využívaniu informačných technológií pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.